Παρασκευή 03 Φεβ 2023

Κατηγορία: Υπουργικές Αποφάσεις

Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 4746 Β΄/27.10.2020 Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης για την Κάλυψη Δαπανών Προσωρινής Στέγασης Κατοίκων που Επλήγησαν από τις Πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 4099 Β΄/23.9.2020 Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των Δηλώσεων που Προβλέπονται από την υπό Στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, Περί Υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους Μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό Στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Περί Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων στο Πλαίσιο της Οικονομίας του Διαμοιρασμού.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 3775 Β΄/8.9.2020 Οριοθέτηση Περιοχών και Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την Αποκατάσταση των Ζημιών σε Κτίρια από τις Πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 3778 Β΄/8.9.2020 Διαδικασία Διαπίστωσης της Ορθότητας της Υποβληθείσας Αίτησης για Χορήγηση Έκτακτης Εφάπαξ Ενίσχυσης στους Πληγέντες από τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και της Ακρίβειας των Δηλωθέντων Στοιχείων και Διαδικασία Πληρωμής.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 3711 Β΄/7.9.2020 Τεχνικές Λεπτομέρειες και Ειδικότερα Ζητήματα για την Υποβολή της Αίτησης Χορήγησης ‘Εκτακτης Εφάπαξ Ενίσχυσης στους Πληγέντες από τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Χαλκιδέων καθώς και στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 08 και 09-08-2020 (Φ.Ε.Κ.: 3434/14-08-2020)

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3030 Β’- Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη. (Απόφαση Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3030 Β’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3007 Β’-Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014. (Απόφαση Αριθμ. οικ. 21221/2020)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3007 Β πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 3008 Β’-Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξε- ων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Απόφαση Αριθμ. Α. 1169)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3008 Β πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: