Δευτέρα 11 Δεκ 2023

Κατηγορία: Νομοθετήματα COVID-19

Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 4012 Β΄/18.9.2020 Παράταση Ισχύος Μέτρων Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών – Αναστολή Εφαρμογής Διατάξεων για την Υποχρεωτική Εισφορά Υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε Πιστοποιητικά που Εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

N. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄/15.9.2020) Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Προστασίας από τη Διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, Στήριξης της Αγοράς Εργασίας και Διευκόλυνσης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα Μέτρα για την Ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών, την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και την Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, τη Στήριξη των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας και την Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, Καθώς και τη Στήριξη των Πλημμυροπαθών της Εύβοιας που Επλήγησαν Κατά τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και Άλλες Διατάξεις για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και Άλλων Επειγόντων Ζητημάτων.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ   Υποσημείωση: Μέρος Θ ́: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 70 – Χρήση νέων…

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3877 Β’/11.09.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3879 Β’/11.09.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3871 Β’/10.09.2020 -Παράταση της υπ ́αρ. 2199/30-6-2020 (Β ́ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: ”Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75) και άλλες διατάξεις»“

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε document(1)

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3636 Β΄/1.9.2020 Νέα Προθεσμία Υποβολής για Αρχική και Τροποποιητική «Δήλωση Covid» του Άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους Μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 3612 Β’/31.8.2020 Παράταση και Αναστολή Είσπραξης Βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα Οφειλών για τις Οποίες Είχε Χορηγηθεί Παράταση Προθεσμιών Καταβολής και Αναστολή Είσπραξης στο Πλαίσιο των Μέτρων για την Αντιμετώπιση των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID – 19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3611 Β΄/29.8.2020 Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων και Άλλα Μέτρα Προστασίας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 3505 Β΄/24.8.2020 Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), Σχετικά με τα Μέτρα Στήριξης των Εκμισθωτών από τη μη Είσπραξη Μισθωμάτων κατ’ Επιταγή Νόμου στο Πλαίσιο Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 161Α΄/ 22.8.2020 Έκτακτα Μέτρα για την Ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών, την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και την Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, τη Στήριξη των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας και την Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, Καθώς και τη Στήριξη των Πλημμυροπαθών της Εύβοιας που Επλήγησαν Κατά τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα:
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup