Πέμπτη 30 Μάι 2024

Κατηγορία: Νομοθετήματα COVID-19

Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2599Β’/27.6.2020 – Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής του Άρθρου Όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Κινδύνου Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας της Αγοράς και της δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 68), όπως Κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και Ισχύει

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2601Β’/27.6.2020 – Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19″

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2449 Β΄/19.6.2020 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός Πληττόμενων Επιχειρήσεων για την Απαλλαγή από την Υποχρέωση Καταβολής του 40% του Συνολικού Μισθώματος για τον Μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219) 2. Καθορισμός των Λεπτομερειών Εφαρμογής του Άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, όπως αυτή Κυρώθηκε με το Άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την Οποία Λαμβάνονται «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2447 Β΄/ 19.6.2020- Αριθμ. Α.1149 Καθορισμός των Λεπτομερειών Εφαρμογής του Άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του» (Α΄ 55), Όπως Κυρώθηκε με το Άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), Τροποποιήθηκε και Ισχύει.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2269 Β΄/13.6.2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη Χρήση Ηλεκτρονικής Μεθόδου Επικοινωνίας Μέσω Διαδικτύου».

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2277 Β΄/14.6.2020 Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2195 Β΄/5.6.2020 Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής του Άρθρου Όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως Ισχύει, με την Οποία Λαμβάνονται Κατεπείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Κινδύνου της Διασποράς του Κορωνοϊού Covid – 19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας της Αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης.

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2093 Β’/31.5.2020-Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 2093 B’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

N.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.5.2020)-Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 104 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: