Κυριακή 16 Ιούν 2024

Κατηγορία: Νομοθετήματα COVID-19

Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 157 Α΄/10.8.2020 Επείγουσες Ρυθμίσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Προστασίας από τη Διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, Στήριξης της Αγοράς Εργασίας και Διευκόλυνσης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3331 Β΄/ 9.8.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/ 31.7.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων και Άλλα Μέτρα Προστασίας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Kορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3165 Β΄/31.7.2020 Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων και Άλλα Μέτρα Προστασίας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 3131Β/28.7.2020 – Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3131 Β’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 3099 Β’/26.7.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2863 Β΄/14.7.2020 Παράταση Ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/ 31-5-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων και Καθεστώς Λειτουργίας, για το Χρονικό Διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, των Έμμισθων, Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο Σύνολο της Επικράτειας, προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093) έως και τις 15-9-2020.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 2865 Β’/14.07.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νομοθεσία / Νομολογία

ΦΕΚ 2798 Β΄/11.7.2020 Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού στο Σύνολο της Επικράτειας, Προς Περιορισμό της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

ΦΕΚ 2659 Β/30.6.2020 – Παράταση Ισχύος των Διατάξεων των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και Άλλες Κατεπείγουσες Διατάξεις” (A΄ 75) και Άλλες Διατάξεις».

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: