Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για το διάστημα από 01-10-2019 έως και 15-10-2019 θα είναι από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ έως και ΖΑΧΟΥ ΗΡΩ-ΚΥΒΕΛΗ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ