Έκτακτα μέτρα για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Μη συμπερίληψη των Δικηγόρων για την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ