Ενημέρωση για την Λειτουργία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ