Η επιτροπή θα απασχολείται με την προώθηση, διοργάνωση και την επαύξηση της πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Συλλόγου, με την διοργάνωση τυχόν εκδρομών, αλλά και την διενέργεια κάθε είδους ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Προκοπίου

2)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΠΗΓΗ του Κων/νου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

ΚΑΛΟΥΤΣΑ-ΚΑΜΑΡΛΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου