Η παρούσα επιτροπή συστήνεται προκειμένου να συνδράμει στην στήριξη των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων και στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων, έργο της δε θα είναι και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της εγγραφής των ασκουμένων στα μητρώα του ΔΣΧ, καθώς και των αιτουμένων εγγραφή στα μητρώα του ΔΣΧ. Επίσης με την διερεύνηση της δυνατότητας της παροχής οιασδήποτε συνδρομής στα προβλήματα των μελών μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλέξανδρου

2)  ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΝΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου