Προεδρεύουσα: ΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ

1ο τακτικό μέλος: ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο τακτικό μέλος: ΤΣΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3ο τακτικό μέλος: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
4ο τακτικό μέλος: ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρωματικό μέλος (1ο): ΚΥΡΟΥ – ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος (2ο): ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ