Για να δείτε το περιεχόμενο της ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ