Κατεβάστε την προκήρυξη πατώντας εδώ

Κατεβάστε την τροποποίηση της προκήρυξης πατώντας εδώ

Κατεβάστε την υπ΄αριθμ. 73/2022 απόφαση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού πατώντας εδώ