Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ Αριθμ. πρωτ: 21999 οικ./11.6.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης “Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2020”,ΦΕΚ,τεύχος Γ 866/ 11.6.2020.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ