Κατόπιν της μη επίτευξης απαρτίας στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 10ης  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ π.μ.,  προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 14η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΚ/ΚΕΙΟΥ), με το ίδιο θέμα:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατεβάστε αντίγραφο της πρόσκλησης πατώντας εδώ