Σας ενημερώνουμε ότι πριν την έκδοση τραπεζικών επιταγών που αφορούν τα καταβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα περί εγγραφής πράξεων, πρέπει να επικοινωνείτε με το Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας προκειμένου να ενημερωθείτε υπέρ τίνος θα εκδίδεται η επιταγή.