Τετάρτη 01 Φεβ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ κατόπιν της επιβληθείσας αναστολής εργασιών τους ένεκα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν πλείστες περιοχές της χώρας

Για να δείτε το περιεχόμενο της από 28-01-2022 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 14/29.01.2022) δυνάμει της οποίας θεσπίστηκε το ως άνω πλαίσιο…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

N.4781/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10-12-2021) “Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις”

Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ως άνω νόμο εμπεριέχονται διατάξεις με τροποποιήσεις στους Ποινικούς Κώδικες, διατάξεις…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 208 Α΄/ 05.11.2021-Εκσυγχρονισμός Πλαισίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών για τη Χορήγηση Αδειών Οδήγησης Οχημάτων, Διατάξεις Σχετικά με την Οδήγηση Ατόμων με Αναπηρία, Ρυθμίσεις για την Ταξινόμηση και την Κυκλοφορία Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος, Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: