Πέμπτη 02 Φεβ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Νόμος 4812/2021(ΦΕΚ 110 Α’/30.6.2021 Περιέχει Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υποβολή Αίτησης Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων του Άρθρου 1 του ν. 4745/2020 – Μη Υπολογισμός Προθεσμιών των Άρθρων 4Η (κατάθεση προτάσεων), 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 Κατά το Χρονικό Διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου, Συναινετική Εγγραφή, Ανάκληση, Εξάλειψη και Μεταρρύθμιση Προσημείωσης Υποθήκης,Διατάξεις για την Επαναλειτουργία των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων κλπ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Για τις επισημάνσεις του Νόμου πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αρίθμ. 4808 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Εξάλειψη της Βίας και Παρενόχλησης στον Κόσμο της Εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την Ισορροπία Μεταξύ της Επαγγελματικής και της Ιδιωτικής Ζωής, Άλλες Διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 101 Α΄/19.6.2021).

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Επισημάνσεις στον νόμο 4808/2021 πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ Υπ’ Αριθμ. 4807-Θεσμικό Πλαίσιο Τηλεργασίας, Διατάξεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου Τομέα και Άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ 96 Α΄/11.6.2021).

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Επισημάνσεις στον νόμο 4807/2021 πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4806 (ΦΕΚ 95 Α΄/10.6.2021)-Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, Περιεχόμενο και Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και Ειδικότερες Εγγυήσεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4798 /2021 (ΦΕΚ Α’ 68 /24-4-2021): «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» – ΣΗΜΕΙΩΣΗ: περιέχει διάταξη για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων του Ν.3860/2010 που αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις κλπ.

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις σχετικές επισημάνσεις εκ του Δ.Σ.Χ….

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66 /23-4-2021): «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» – ΣΗΜΕΙΩΣΗ: περιέχει διατάξεις φορολογικού περιεχομένου, αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία κλπ.

Για να δείτε το περιεχόμενο του Ν.4797/2021 πατήστε εδώ Για να δείτε την ανακοίνωση με τις σχετικές επισημάνσεις εκ του…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ υπ’ αρ. 4795/2021(ΦΕΚ Α ́ 62/17-4-2021): « Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Άλλες Διατάξεις για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Επισημαίνουμε στους συναδέλφους, ανάμεσα στις άλλες διατάξεις, τις εξής: Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 48 Α΄/31.3.2021 NOMOΣ υπ’ Αριθμ. 4790 Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις Συνεχιζόμενες Συνέπειες της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, την Ανάπτυξη, την Κοινωνική Προστασία και την Επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και Άλλα Ζητήματα.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Σημείωση: Περιέχει διατάξεις της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρα 82 έως 85) για…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: