Καλωσήρθατε
Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας

Ανακοινώσεις

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εισφοράς για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, στην συνεδρίασή του της 4ης Ιουνίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελώ...

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας-Χρονική Κατανομή Πινακίων 5/6/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Χαλκίδας» έχει αναρτηθεί η Χρονική Κατανομή Πιν...

Ειρηνοδικείο Καρύστου-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Καρύστου» έχει αναρτηθεί η Πράξη Επαναπροσδιορι...

Χρήσιμες οδηγίες για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους (άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020)

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ την 2.6.2020, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας ad hoc Επιτροπής του ΔΣΑ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74§6 ...

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας-Οίκοθεν Μεταφορά Ασφαλιστικών των Δικασίμων 6.4.2020 και 4.5.2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Χαλκίδας» έχει αναρτηθεί η Μεταφορά Ασφαλιστικώ...

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας-Οίκοθεν Μεταφορές Προσωρινών Ν.3869 και Εκουσία Ν.4055

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Χαλκίδας» έχουν αναρτηθεί Μεταφορές Προσωρινών ...

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων-Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων των οποίων Ματαιώθηκε η Συζήτηση

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Πινάκια – Πολιτικές Υποθέσεις- Ειρηνοδικείο Ταμυνέων» έχει αναρτηθεί η πράξη 21/2020  που α...

Δείτε όλες τις ανακοινωσεις

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Σεμινάρια / Ημερίδες / Συνέδρια